fbpx
Tribuo Wawyd Wakker

Op Vrydag 2 Julie 2021 sal  ses akteurs en twee aanbieders aanlyn aan ’n 24-uur-marathon deelneem om ’n verhoogstuk ten bate van die Tribuo-fonds te skep.

Die Wawyd Wakker-deurnagmarathon skop op Vrydag 2 Julie 2021 om 12:00 af en word regstreeks hier gestroom.

Cintaine Schutte, Melt Sieberhagen, Dean-John Smith, Wian Taljaard, Gary Naidoo en Esther von Waltsleben  het reeds bevestig dat hulle deel van dié produksie sal wees.

#tribuoWawydWakker #tribuoWideAwake

Op 2 tot 3 Julie gaan die Tribuo-fonds in samewerking met kunstenaars en rolspelers in die bedryf deurnagvermaak verskaf om fondse in te samel sodat ’n derde ronde van aansoeke om finansiële hulp van die Tribuo-fonds oopgestel kan word. Met Tribuo Wawyd Wakker/Tribuo Wide Awake gaan ses akteurs vanaf Vrydag 2 Julie tot Saterdag 3 Julie deurnag repeteer en improviseer tot hulle ’n verhoogstuk geskep het. Dié kreatiewe marathon gaan regstreeks gestroom word en beloof om ’n interessante proses vir die spelers en fassinerende kykstof vir die gehoor te wees. In die loop van die 24-uur-marathon sal daar verskeie verrassings vir sowel die akteurs as kykers wees. Ander bekendes sal ook inloer om die spelers op hul tone en wakker te hou.

Indien borge of weldoeners wil betrokke raak, kan hulle name of logo’s tydens die uitsending vertoon word. Daar sal ook op sosiale media erkenning aan die persone of maatskappye gegee word wat bydra. Anonieme donasies en enige bedrag is welkom. Elke bietjie help.

Wat is Tribuo-fonds?

Doelstelling

Om finansiële ondersteuning te bied aan kunstenaars en ander medewerkers in die uitvoerendekunstebedryf wat tans geen, of beperkte inkomste het, as gevolg van die Covid-19 inperkings.

Visie

Dat praktiserende Suid-Afrikaanse uitvoerende kunstenaars en lede van verwante bedrywe finansiële ondersteuning verkry om hulle deur die Covid-19 pandemie en die nagevolge daarvan te help.

Missie

Om fondse in te samel vir die oprigting en instandhouding van ’n hulpfonds vir onafhanklike uitvoerende kunstenaars, kreatiewe medewerkers en tegniese ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika.

Persone wat:

  • Suid-Afrikaanse burgers of permanente Suid-Afrikaanse inwoners is.
  • Vryskut-uitvoerende kunstenaars is: musikante, dansers, tegnici, skrywers, regisseurs, choreograwe en ander personeel wat dit moontlik maak om werk op die planke te bring.
  • Nie op enige gereelde, kontrak- of termynkontrakbasis in diens geneem is deur enige organisasie, instansie of produksiehuis nie, bv. ’n voltydse pos by ’n teater beklee nie
  • Erge finansiële behoeftes ervaar as gevolg van die Covid-19 pandemie en die nagevolge daarvan.
  • Deelname oor die afgelope drie jaar aan minstens twee produksies by een of meer van die kwalifiserende kunsplatforms (nasionale, vervaardigende feeste) OF deelname aan ‘n minimum twee produksies oor drie jaar by ‘n vervaardigende teater.
  • Nie ’n voltydse werknemer, bestuurslid, direkteur, beampte of onmiddellike familielid van enige van die fondsvennote is nie.
  • ’n SARS-belastingnommer kan verskaf en belastingnakomingstatus kan aandui.

Na afloop van die sluitingsdatum sal suksesvolle kandidate so spoedig moontlik ingelig word en teen middel-Desember die geld ontvang in hul bankrekening. 
Aan die einde van elke siklus word aansoekers wat nie suksesvol was nie, in kennis gestel en aangemoedig om weer aansoek te doen.

Na afloop van die sluitingsdatum sal suksesvolle kandidate so spoedig moontlik ingelig word en teen middel-Desember die geld ontvang in hul bankrekening.

Aan die einde van elke siklus word aansoekers wat nie suksesvol was nie, in kennis gestel en aangemoedig om weer aansoek te doen.

Wat sal ek benodig om my aansoek te voltooi?

Neem asseblief kennis dat die vorm nie gestoor kan word nie en wanneer jy met die aansoekproses begin, moet jy seker maak jy voltooi en stuur dit aan.

Indien jou aansoek suksesvol is, sal daar van jou verwag word om ’n SARS-nommer in te dien. Maak asseblief seker jy doen aansoek by SARS vir ’n belastingnommer sodra jy die aansoekproses begin het of onmiddellik daarna.

Daar sal van jou verwag word om te bewys dat jy ’n praktiserende kunstenaar of tegniese personeel in die uitvoerende kunste is, en dat jy ’n langdurige verbintenis tot die kunste, jou loopbaan hierin en ook ’n publieke gehoor het. ‘n Gepaardgaande CV word versoek.

Wat is die Tribuo-fonds?

Dit is ’n privaat fonds wat gestig is deur ’n aantal vennote met ’n belang in die uitvoerendekunste-bedryf in Suid-Afrika. Die fonds is spesifiek gerig op vryskutwerkers wat inkomste verbeur het as gevolg van die Covid-19 inperkingsmaatreëls en ook ná afloop van dié inperkingstyd.

Hoe lank sal die fonds bestaan?

Die fonds sal bestuur word as ’n noodhulpverleningsfonds tot en met einde Desember 2020. Die fonds word in fases met verskillende aansoeksiklusse geïmplimenteer na gelang van die fondse wat ingesamel word. In 2021 sal die oogmerk van die fonds herevalueer word en die fokus sal skuif na die daarstelling van ’n fonds wat algemene verligting en ondersteuning aan vryskutwerkers in die uitvoerende kunste verleen.

Algemene vrae

Lees asb. noukeurig deur voordat jy met jou aansoek begin

Wie kwalifiseer vir die fonds?
Enige Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner van Suid-Afrika wat ouer as 21 is en kan bewys dat hy/sy ’n praktiserende kunstenaar of werker is in die uitvoerendekunste-bedryf.

Watter dissiplines kwalifiseer vir die fonds?
Alle dissiplines binne die uitvoerendekunste-bedryf (dans, teater, skryf vir die uitvoerende kunste, tegniese ondersteuning, musiek, lewende kuns).

Hoe word “ernstige finansiële noodgevalle” omskryf?
’n Ernstige finansiële noodgeval word omskryf as ’n geval waar die persoon geen ander bron van inkomste of potensiële toekomstige bron van inkomste het (vir die afsienbare toekoms) nie. 

Indien ek nie ’n finansiële noodgeval het nie, sal my aansoek steeds oorweeg word
Ja, afhangend van die fondse beskikbaar en die lys van aansoeke ontvang van persone wat wel finansiële noodgevalle het.

Mag nie-winsgewende organisasies, kuns-kollektiewe, ensembles en ander groepe aansoek doen?
Nee, die fonds is gemik op individue.

Kwalifiseer individue wat reeds geld van ander verligtingsfondse ontvang het?
Ja, afhangend van die fondse beskikbaar en die lys van aansoeke ontvang van persone wat wel finansiële noodgevalle het.

Voor ek aansoek doen, is ek verseker dat ek fondse sal ontvang van die fonds?
Nee, dit hang af van die fondse wat beskikbaar is en die lys van aansoeke ontvang.

Hoe doen ek aansoek
Deur die aansoekvorm op die webblad in te vul.

Hoe sal aansoeke gekeur word?
Die aansoeke sal gekeur word met behulp van ’n punteskaal wat die omvang van verlore geleenthede, die skaal van verlies aan inkomste en ander kriteria soos, byvoorbeeld, die getal afhanklikes in ag neem.

Sal die aansoekproses oop bly vir die duur van die bestaan van die fonds?
Nee, die aansoekprosesse sal in siklusse oop wees wat gekoppel sal wees aan die fondsinsamelingsfases van die fonds.

Hoe gou sal ek hoor of my aansoek suksesvol was?
Jy sal ’n onmiddellike outomatiese bevestiging kry dat jou aansoek ontvang is, en binne 20 dae ná die sluitingsdatum vir aansoeke hoor of jou aansoek suksesvol was.

Hoe sal ek weet wat die status van my aansoek is?
Jy sal ’n erkenning van ontvangs kry wanneer jou aansoek ingedien is. Daarna sal jy ’n e-pos ontvang wat sal aandui of jou aansoek suksesvol was of nie.

Wanneer sal ek weet of ek geld sal ontvang?
Binne drie weke na die sluitingsdatum vir aansoeke.

Indien my aansoek nie suksesvol was nie, sal ek steeds ingelig word?
Ja

Is die aansoekvorm slegs aanlyn beskikbaar?
Ja

Kan ek namens iemand aansoek doen met hul toestemming?
Nee

Kan ek meer as een keer aansoek doen?
Ja, maar nie gedurende dieselfde siklus nie.

Indien my aansoek nie in ’n bepaalde siklus suksesvol was nie, moet ek weer aansoek doen in die volgende siklus?
Ja

Watter sekuriteitsmaatreëls is in plek om die inligting wat ek in die aansoekproses beskikbaar stel, te beskerm?
Alle komitee- en paneellede sal vertroulikheidsdokumente onderteken. Alle aansoeke sal as heeltemal vertroulik hanteer word.

Indien ek fondse ontvang, sal my naam bekend gemaak word?
Nee, onder geen omstandighede sal enige aansoekers of suksesvolle kandidate se name bekend gemaak word nie.

Wat is die tydlyn vir die verspreiding van fondse?
Binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke sal jy in kennis gestel word of jou aansoek suksesvol was. Indien wel, sal die geld binne 14 dae ná hierdie kennisgewing uitbetaal word.

Indien ek fondse ontvang, moet ek enige verslag lewer aan die fonds?
Nee

Wat word benodig vir my om betaling te kan ontvang?
Bankbesonderhede en ’n bankbrief wat jou bankbesonderhede bevestig.

Sal ek belasting moet betaal op die fondse?
Nee

Wie bestuur die fonds
Die fonds is ’n nie-winsgewende onderneming wat bestuur word deur ’n groep vrywilligers.

Waarvoor mag ek die fondse aanwend?
Fondse mag aangewend word volgens die behoeftes van die aansoeker.

Sal ek meermalig fondse kan ontvang?
Ja

Kan ek die Tribuo-Fonds ondersteun? En indien wel, is die skenking van belasting aftrekbaar?
Ja.  Alle donasies kwalifiseer vir ‘n Artikel 18A-belastingsertifikaat (op aanvraag).

Sal alle skenkings aan die fonds aan kunstenaars bewillig word?
Ja

Kan ek my skenking oormerk vir ’n bepaalde dissipline of demografie?
Stuur asseblief ’n e-pos aan info@tribuo.co.za om dit te bespreek.
Tribuo-vennote